BIEN-ÊTRE d.o.o. za usluge
Dr. Ljudevita Gaja 3
Orehovica 40322
Hrvatska

OIB: 46150008631

Naziv i skraćeni naziv tvrtke; BIEN-ÊTRE d.o.o. za usluge, BIEN-ÊTRE d.o.o.

Sjedište tvrtke;  Orehovica (Općina Orehovica)
Dr. Ljudevita Gaja 3

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar; Trgovački sud u Varaždinu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar;

Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti;

Osnivači/članovi društva: DEJAN BRANOVIĆ

IBAN: HR1423400091511105844

Poslovna banka: Privredna bank d.d.