Potrošači imaju pravo na povlačenje prema slijedećim odredbama, pri čemu su potrošači svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje se uglavnom ne mogu pripisati njihovoj komercijalnoj niti samostalnoj profesionalnoj djelatnosti:
A. Pravila otkaza
Pravo na otkaz
Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Rok za otkazivanje je 14 dana od dana kada ste vi ili treća osoba imenovana od vas, koja nije promotor, preuzela zadnju robu.
Da biste iskoristili svoje pravo na otkaz, morate se obratiti nama (BIEN-ÊTRE d.o.o. za usluge,Dr. Ljudevita Gaja 3, Orehovica 40 000, Hrvatska, Tel .: 091 251 5862, e-pošta: info@bien-etre.hr) pomoću jasne izjave (npr. Poslani poštom Pismo ili e-mail) vaše odluke da otkažete ovaj ugovor. Možete koristiti priloženi obrazac za povlačenje modela, ali to nije obvezno.

Kako biste ispunili rok za otkaz, dovoljno je da pošaljete svoju poruku u vezi s ostvarivanjem prava na otkaz prije isteka roka za otkaz.

Posljedice otkaza
Ako otkažete ovaj ugovor, izvršili smo sva plaćanja, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz vašeg odabira drugačije vrste isporuke od najjeftinije standardne isporuke koju nudimo) trebate vratiti odmah i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kad smo primili obavijest o vašem otkazivanju ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili za izvornu transakciju, osim ako se izričito ne dogovorimo s vama; ni pod kojim se uvjetima ne plaćaju ove naknade. Povrat možemo odbiti dok ne vratimo robu ili dok ne budete dostavili dokaz da ste robu vratili, ovisno što je ranije.
Robu morate vratiti odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o otkazivanju ovog ugovora. Rok je ispunjen ako robu pošaljete prije isteka četrnaest dana.

Vi snosite neposredne troškove vraćanja robe.
Za svaki gubitak vrijednosti robe morate platiti samo ako je takav gubitak vrijednosti zbog rukovanja koje nije potrebno za provjeru prirode, svojstava i rada robe.

Isključenje ili preuranjeni istek prava na odustajanje
Pravo na odustajanje ne postoji za ugovore o isporuci robe koja nije montažna i za čije je potrebe potrošač ključan pojedinačni odabir ili određivanje ili su jasno prilagođeni osobnim potrebama potrošača.

Opće informacije

  1. Molimo izbjegavajte oštećenja i onečišćenje robe. Pošaljite nam robu u originalnom pakiranju sa svim dodacima i sa svim komponentama pakiranja. Ako je potrebno, koristite zaštitnu vanjsku ambalažu. Ako više nemate originalnu ambalažu, ponesite odgovarajuću ambalažu za odgovarajuću zaštitu od oštećenja u transportu.
  2. Molimo ne pošaljite nam robu na naplatu tereta.
  3. Napominjemo da gore navedeni stavci 1-2 nisu preduvjet za učinkovito ostvarivanje prava na odustajanje.

B. Oblik povlačenje
Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.

BIEN-ÊTRE d.o.o. za usluge
Dr. Ljudevita Gaja 3
Orehovica 40 000
Hrvatska
E-Mail: info@bien-etre.hr

Ja / mi (* *) ovim opozivam ugovor sklopljen od mene / nas (*) za
Kupnja sljedeće robe (*) / pružanje sljedeće usluge (*)

 

Naređeno na (*) ______________ / primljeno na (*) ________________

________________________________________

Naziv potrošača

________________________________________
Adresa potrošača

________________________________________
Potpis potrošača (samo za obavijesti na papiru)

________________________________________

Datum
(*) Izbrišite gdje nije primjenjivo